Network Sound / Audio Streaming

 

Se billeder og reportage fra Lydrejsen 2010

Læs omtalen af Network Sound-projektet i Ingeniøren og Version2

Afgørende fase for projektet Lydrejsen 2010

 

Projektbeskrivelse

Mere og mere lyd bevæger sig fra stand-alone medier til netværk. Robust transmission af audio over netværk skaber nye muligheder – og udfordringer – for lydteknologien. Det åbner mulighed for live broadcast af koncerter samt for musikere at øve sammen over internettet.

I dette projekt udføres et banebrydene kunsterisk IKT eksperiment, hvor scenen sættes i krydsfeltet imellem livekoncert og online-performance. Cyberkoncerten påtænkes at lokalisere sig på flere venues i Danmark, hvor flere konstellationer på tværs af musikgenrer spiller sammen real-time transmitteret via 'Network Sound' teknologi, hvilket indebærer integreret trådet kommunikation over internettet, trådløst WiFi-kommmunikation samt trådløst mobilkommunikation over offentlige netværk. Cyberkoncerten påtænkes desuden at tilføres billedtransmission.

Værket som spilles på venues af musikkonstellationerne imellem, komponeres af komponister med antennerne ude i krydsfelter mellem genrebrydende musik, lydkunst

  

Tekniske aspekter

Projektet kan overordnet set opdeles i følgende teknologiske og kunstneriske områder:

•Network Sound
•Den Kunstneriske Scene

Network sound

Network sound dækker kommunikations- samt signalbehandlingsteknikkerne bag alt fra opsamling til streaming og afspilning af musikken:

•Opsamling af musik
•Indkodning (kompression) af opsamlet musik
•Streaming over netværk
•Afkodning og concealment
•Akustisk ekkocancellering
•Jitter-buffer
•Synkronisering, kombinering og afspilning af musiksignalerne

Den Kunstneriske Scene

Scenen er sat til et kunstnerisk IKT-eksperiment, som kombinerer livekoncert og online-performance. Cyberkoncerten finder sted på venues i København, hvor to toneangivende ensembler spiller sammen real-time via en ny og robust lydteknologi kaldet ’Network Sound’. Værkerne til ’Lydrejsen 2010’ komponeres af cutting-edge komponister med antennerne ude i krydsfelter imellem klassisk, elektronisk og rytmisk musik.

 

For mere information om projektet kontakt

sekretariatet

eller projektleder Jan Østergaard.

 

Projektleder på projektet Network Sound:
Jan Østergaard
Aalborg Universitet
Institut for Elektroniske Systemer
Multimedia Information Signal Processing (MISP)
Niels Jernesvej 12, 9220 Aalborg
Lokale A6-305— Tlf: 99408693
Email: jo@es.aau.dk
Website: http://kom.aau.dk/~jo