White paper on external sound for electric cars

Dowload Delta's White Paper here

A translation will be added.

Baggrund for projektet

Elbiler er næsten lydløse ved lave hastigheder. Det er fordelagtigt men udgør en dokumenteret risiko for "bløde" trafikanter. En diskussion, der stritter i alle retninger, foregår i mange lande, i regeringer, på universiteter, hos bilfabrikanter og underleverandører, i pressen og på Internettet.

Der er behov for konkret viden og standardisering.

Deltagelse i projektet profilerer danske virksomheder og bringer dem på forkant med udviklingen.

Formål:
- At samle tilgængelig viden om trafikstøj, lydudbredelse, advarselsignaler, psykoakustik, støjgener og lydsystemer
- At supplere med målinger og forsøg.
- At sikre hørbarhed og genkendelighed kombineret med minimal gene
- At skabe et standardiseret grundlag
- At beskrive metoder for målinger og sammenligninger af alternative signaler
- At give retningslinier for design af hensigtsmæssige eksterne lyde til elbiler.

Leverance:
Et velunderbygget "White paper" (på engelsk) indholdende:
- en guideline med en vis standardisering for design af hensigtsmæssige advarselssignaler/"motorlyde" med høj genkendelighed og hørbarhed samt minimal støjforurening og gene.
- Beskrivelse af i hvordan og i hvilke situationer og hastigheder lydene skal bruges og hvordan de skal ændre sig efter bilens manøvrer og hastighed
- Metoder for sammenligning af hørbarhed for forskellige signaler
- Krav til lydsystemer
- Målemetoder for lydtrykniveauer

Kontakt projektlederen eller sekretariatet (sekretariat@lydteknologi.dk) for mere information om projektet

Projektleder:

Torben Holm Pedersen

DELTA

thp@delta.dk