Øvrige organisationer


Nyttige links

 


Innovationsnetværket Dansk Lyd har mange samarbejdspartnere og et særligt fokus på at inddrage relevante organisationer inden for erhvervsfremmesystemet og myndigheder. Disse samarbejder, er oftest opstået på baggrund af konkrete samarbejdsmuligheder, som siden har givet anledning til en generel samarbejdsaftale. Eksempelvis har netværket f.eks. samarbejdet med Copenhagen Capacity og Invest in Denmark for nyligt i forbindelse med en kinesisk delegation fra industrigiganten Huawei, der var på besøg i Danmark for at opsøge potentielle samarbejdspartnere indenfor lydområdet. Derudover samarbejdes der også med relevante partnere i Kina og Brasilien.
 

Vi ser det som netværkets opgave at koordinere med de faglige netværk inden for lyd og de innovationsnetværk, som netværket har snitflader med, for derved at få mest muligt viden i spil hos medlemmerne og skabe matchmuligheder på tværs.