Fundingmuligheder

Hvor kan du få støtte til din lydteknologiudvikling?

Udover Danish Sounds egne innovationsprojekter, har sekretariatet derudover identificeret specifikke H2020 calls indenfor vores tre Challenge områder, som kunne være særligt interesante for vores medlemmer. Find dem herunder:

Sound Solutions for Healthcare

Digital & Creative Sound Solutions

Urban & Environmental Sound Solutions

 

Danish Sound tilbyder også med sparring ift. potentielle finansieringsmuligheder i form af diverse calls, ordninger og puljer. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@danishsound.org, for en snak om mulige projekter og finansieringen af disse.

Fonde.dk kan du finde et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. Derudover har sekretariatet lavet en liste af en række centrale støtteprogrammer, som kan være særligt relevante for lydforskere- og virksomheder:


Innovationsfonden

InnovationsFonden blev etableret 1. april 2014 og uddeler bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. InnovationsFonden investerer i udviklingen af ny viden og bedre markedspositioner for landets virksomheder.

Næste ansøgningsdeadline er 13. juni 2017.

Læs mere om Danmarks InnovationsFond på innovationsfonden.dk

InnoBooster – vækst med viden


InnoBooster er en støtteordning under InnovationsFonden, der er særligt målrettet små og mellemstore virksomheder.

InnoBooster støtter virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst.

Læs mere om InnoBooster.


Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfondens (tidligere Fornyelsesfonden) overordnede målsætning er at hjælpe innovative produkter og serviceydelser fra en udviklings-, test- og demonstrationsfase og ud på markedet.

Næste ansøgningsdeadline er 18. april 2017.

Læs mere på markedsmodningsfonden.dk


Nordisk Innovationscenter

Nordisk Innovationscenter støtter nordiske projekter, der fremmer innovation og konkurrenceevne i det nordiske erhvervsliv og fører til kommerciel og bæredygtig udvikling.

Der kan søges om støtte ved enten at søge de offentliggjorte udbud eller søge gennem en selvstændig ansøgning.

Læs mere på nordicinnovation.org


Eurostars

Eurostars er et program, der understøtter forskningsintensive små og mellemstore virksomheder, som udvikler innovative produkter, processer og services for at opnå konkurrencemæssige fordele. Den primære målgruppe er forskningsintensive SMV’er fra de 33 Eurostars-medlemslande. Eurostars-programmet støtter projektansøgerne gennem medfinansiering af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, der gennemføres af tværnationale konsortier bestående af minimum to deltagere fra to Eurostars-medlemslande og ledet af forskningsintensive SMV’er. Projektet skal resultere i et produkt, som kan markedsføres senest 2 år efter projektets afslutning.

Næste ansøgningsdeadline er 14. september 2017.

Læs mere på eurostars-eureka.eu


Horizon 2020

Horizon 2020 er EU´s støtteprogram for forskning og innovation. Programmet gælder for årene 2014 – 2020 og har et budget på 592 milliarder kroner. Målet er, at Horizon 2020 vil føre til nyskabende forskning, innovative løsninger og nye teknologier ved at give støtte hele vejen fra idé til marked og bygge bro på tværs af grænser og sektorer.

Hvem kan opnå støtte?
Horizon 2020 er for alle innovative virksomheder, forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner, foreninger, NGO´er m.fl, der igennem deres projekter kan være med til at løfte den europæiske konkurrenceevne.

Europa-Kommissionen offentliggør – afhængigt af program – enten løbende eller en gang om året opslag (‘calls’), som er konkrete emner for de aktuelle bevillinger, det er muligt at søge. Du kan se ansøgningsfristerne for allerede opslåede ‘calls’ i listen her.

Læs mere om Horizon2020 på ufm.dk