Innovationssupport

Netværkets innovationssupport dækker over vores indsats for at skabe de bedste matchmaking muligheder for alle vores medlemmer. Kommunikation foregår oftest via mail og telefon og omhandler alle henvendelser fra medlemmer eller ikke-medlemmer med et problem, en idé eller et koncept, de har brug for hjælp til at komme videre med.

Sekretariatet har allieret sig med et netværk af forskere, ingeniører og innovationseksperter, der kan foretage en visitation af ideer, koncepter og teknologier og vurdere potentialet. Sekretariatet kan derudover give sparring ift. potentielle finansieringsmuligheder i form af diverse calls, ordninger og puljer.

Hvis du har en idé

Hos os har alle medlemsvirksomhederne lige adgang til mulighederne. Vi behandler desuden ideerne fortroligt og sender efter aftale med dig, ideen til høring hos eksperter i konsortiekredsen eller blandt centrale medlemsvirksomheder. Om nødvendigt kan der underskrives en NDA (Non Disclosure Agreement). Hvis du har en forespørgsel eller en ide kan du rette henvendelse til info@danishsound.org
 
Se desuden siden Guides til innovation og rådgivning for links til andre hjælpsomme organisationer i innovationsfremmesystemet.