Overblik over Innovationsprojekter

Nyttige links

Dansk Lyds Innovationsprojekter åbner for muligheden for markeds- og udviklingsorienterede projektideer. 

Hvem kan søge?
En ansøgning skal som minimum have tre deltagende organisationer: To private virksomheder og en af Dansk Lyds konsortium partnere. Offentlige institutioner kan også deltage og generelt opfordrer vi til at projekterne involverer mange relevante partnere. Dansk Lyds konsortium består pt. af: 

 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Aarhus Universitet
 • FORCE Technology (GTS Institut, tidligere DELTA)

Hvem kan modtage midler?
Dansk Lyds midler til Innovationsprojekter er kun tilgængelige for konsortiumpartnerne. Midlerne kan frikøbe et bestemt timeantal for videnskabeligt personaleat bruge på projektet. Midlerne er betinget af 20 % medfinansiering af totalbeløbet af konsortiepartneren. Medfinansiering er påkrævet fra de private virksomheder. Der regnes med 600 kr per mandetime brugt på projektet og/eller kontant støtte, rejseomkostninger og omkostninger relateret til brug af udstyr eller faciliteter. Medfinansieringen skal mindst matche beløbet allokeret til konsortiumpartneren. 

Hvornår er det muligt at søge?
Det er muligt at indsende en ansøgning til et Innovationsprojekt i Dansk Lyd tre gange årligt: 

Eksempler på et Innovationsprojekt
Et Innovationsprojekt finansieret af Dansk Lyd kan (men er ikke begrænset til at) være: 

 • Anvendelse eller tilpasning af konsortium partners eksisterende forskningsresultater i forundersøgelse for at forbedre eller tilføje nye features til virksomhedernes produkter eller services.
 • Dedikeret træning eller kompetenceopbyggende kurser/workshops, eks. inkl. fælles eksperimentering med det mål at fremme innovation, eks. ift. udvinde nye løsninger.
 • Hvidbog om state-of-art forskning og muligheder indenfor et specifikt interesseområde. Dette kunne også inkludere en SWOT analyse ift. forretningsmuligheder.
 • Demonstrationsprojekt, der udnytter eksisterende demo-faciliteter ved konsortiepartnerne og/eller hos de private firmaer.

Formålet med Innovationsprojekter er at fremme innovation, m.a.o. synergien af de tre faktorer nyskabelse, klar applikation og behov, og realiserbarhed. Finansieringsmulighederne for et typisk projekt er begrænset til ca. to måneder, hvilket betyder at reel innovationsimpact forventes at komme med længere tidshorisonter. Men, for at sikre impact er en klar exit strategi nødvendig. Dette er et tilsagn fra de deltagende partnere, der beskriver hvordan projektets resultater forventes at blive brugt, eks. ift. interne virksomhedsprojekter, nye forskningsprojekter, fælles master eller PhD projekter, nye fælles projektansøgninger, eller organiseringen af (semi-)offentlige workshops/konferencer for at videreformidle resultaterne og/eller tiltrække flere samarbejdspartnere.

Evalueringskriterierne
Dansk Lyd tilskynder brede projekter (med fordel med deltagelse af mere end de minimum tre deltagere hvoraf to er private virksomheder og en er konsortiumpartner.  
Innovationshøjde: Projektets mulighed for at fremme innovation ved at skabe synergi mellem tre faktorer, dvs. nyskabelse, klar anvendelse og behov/efterspørgsel. 
Impact: En klar exit strategi skal fremgå tydeligt af ansøgningen. 
Realiserbarhed: Er projektet realiserbart med de foreslåede partnere, roller, metoder, materialer/udstyr og tidsplan?

Andre tildelingskriterier: 

 • Atypiske partnerskaber der eks. involvere partnere fra en bred værdikæde (universitet, forskning, teknologivirksomhed, indholdsproducent, design, marketing, etc.) og fokuserer på skalerbarhed og globale løsninger.
 • Projekter der leder til mere projektfinansiering og investering.
 • Partnerskaber der fører til øget internationalisering (f.eks. ved at inddrage et udenlandsk firma i partnerkredsen) hos de deltagende konsortiepartnere/private virksomheder.The projects should preferably be conducted at a pre-competitive or non-competitive level to allow more than one private partner. Participants should also be prepared to accept that significant parts of the project results are going to be disseminated through the network. Standard contracts are available to ensure proper regulation of IPR.

Projekter bør gennemføres på et præ-kompetetivt eller non-kompetetivt niveau for at tillade mere end en privat partner. Deltagerne bør være forberedte på at betydelige dele af projektet vil blive kommunikeret via netværkets kommunikationskanaler. Projektpartnerne opfordres til at indgå kontrakter om regulering af IPR rettigheder, hvis det er nødvendigt. 

Retningslinjerne for ansøgning
Ansøgningen skal anvende Dansk Lyds Innovation Project Application Form. Download den her

Dansk Lyd anvender en lean procedure ifm. Innovationsprojekter, der sikrer minimal administrationstid for både ansøgere og sekretariatet. At anvende Dansk Lyds Innovation Project Application Form er derfor det eneste krav. Sekretariatet kan dog finde på at kontakte ansøgere for at få klarhed om indhold i projektansøgningen eller foreslå mindre modifikationer. Er der spørgsmål i  Innovation Project Proposal Template du ikke kan besvare, er du meget velkommen til at kontakte seketariatet info@danishsound.org for mere information.